Pověst o původu jména Turov a založení vsi Rokytník

Turov na historické pohlednici. Zdroj: https://www.valentinska.cz/100-kategorie-pohlednice/501632-turov-nachod?limit=16

V dávných dobách, kdy byl tento kraj velice řídce obydlen a většinou byl samý prales a močál, vnikla do těchto míst skupina lovců, chtivých nových loveckých trofejí. Dověděli se, že v těchto lesích se nachází několik statných zvířat – turů. Hnali se vzhůru v táhlý kopec, až přeci jen zahlédli párek mladých zvířat. Veselý, hlasitý pokřik i zvuk loveckého rohu zahnal tury až do nejvyšších míst, kde se v hlubokém pralese skryli. V divokém úprku před lovci však mladý párek zapomněl na své malé tuří mládě, které žalostně naříkalo a hledalo své rodiče. Matka jej uslyšela a hned se mu ozývala zpět, volajíc jej k sobě. Lovci však mládě zpozorovali a po krátkém čase se ho zmocnili. Pak postupovai za hlasem tuří matky až na místo, kde byl tuří pár ukryt. Cestou mláděti nijak neubližovali, naopak na vrcholu kopce, před úkrytem turů, si s ním hráli a dávali mu najíst. Tuří rodiče to vše z úkrytu pozorovali, jak se lovci s mládětem sbližují, vlídně se k němu chovají a proto vylezli z úkrytu a následovali lovce zpět až dolů do údolí. Tam se dali pozvolna ochočit. To vše z lásky ke svému mláděti.

Místo, kde se po žalostném volání setkalo tuří mládě s rodiči, ten vysoký kopec porostlý pralesem,nazvali pak lovci horou „Tuří – Turovem“.

Vůdce lovců se jmenoval Rokyta, který pak založil pod Turovem, vedle potoka, hospodářský dvůr s malým srubem – tvrzí, k hájení svého obydlí proti možným vpádům nepřátel. Ostatní lovci neopustili svého velitele a stavěli postupně okolo a podél potoka rovněž dvory a stavení a založili tak novou ves, kterou po vůdci a zakladateli nazvali Rokytník.

V té době nikdo z nich netušil, že hora Turov se stane jedním ze symbolů tohoto kraje – ano tajemná a posvátná hora Turov.

Radek Štencl

Přidej komentář