NOVINKY

Naši předci / Ancestors

Naši předci / Ancestors

[English version below] Obrátilo se na mne několik lidí i ze zahraničí, hledající své rodové předky v obci Rokytník a...

Karnevaly v Rokytníku – rok 2020

Karnevaly v Rokytníku – rok 2020

Tradiční karnevaly v Rokytníku již tento pátek 21.2. ve 20.00 hod. pro dospělé a v sobotu 22.2. od 15.00 hod....

Společné oslavy rokytenských spolků 2019 – fotogalerie

130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 130 let od založení Honebního spolku Turov, 100 let od založení Tělovýchovné...

Společné oslavy rokytenských spolků

Společné oslavy rokytenských spolků

Zaneste si do kalendáře: sobota 15. června fotbalové hřiště v Rokytníku. Tři místní spolky společně oslaví své kulaté narozeniny. Těšit...

Fotogalerie

Společné oslavy rokytenských spolků 2019 – fotogalerie

130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 130 let od založení Honebního spolku Turov, 100 let od založení Tělovýchovné...

Rokytník a přírodní krásy vůkol

Rokytník a přírodní krásy vůkol

Zima v Rokytníku

Zima v Rokytníku

Karneval děti 2010

Karneval děti 2010

HISTORIE

Naši předci / Ancestors

[English version below]

Obrátilo se na mne několik lidí i ze zahraničí, hledající své rodové předky v obci Rokytník a okolí. Toto je jednoduchý a základní návod, jak je hledat.

Nejspolehlivější zdroj údajů jsou rodinné archivní dokumenty jako rodné, oddací a úmrtní listy a matriční záznamy. S těmi je dobré začít. 

Pokud již potřebuji hledat v matričních knihách, ty jsou dnes k dispozici zdarma v digitalizované podobě. Matriky pro Východní Čechy jsou uloženy v archivu Zámrsk, dnes již součást Státního oblastního archivu v Hradci Králové.

Pokračování…

Historie vesnice Rokytník

Jméno obce se pravděpodobně odvozuje od rokytí /proutí, mlází/, které na březích potoka Nivy rostlo. Kdysi zde stávala tvrz, která ale již v 17.st. zanikla. Ještě však kolem roku 1900 prý bylo možno zřetelně vidět obrysy základů tvrziště a příkop.

Historická mapa Rokytníku, zde ještě psán Roketnik. Archivní mapový podklad byl vytvořen mezi lety 1836-1852

Konkrétní datum založení Rokytníka není přesně známo, ale stalo se tak přibližně v druhé polovině 13.století.

V 15.století se připomíná několik zemanů nebo vladyků, kteří se psali z Rokytníka, ale v Rokytníku pravděpodobně nikdy nebydleli. Byl to např. Vítek z Rokytníka, Václav Vrtimák z Rokytníka, sezením v Čermné, který byl v druhé polovině 15.století hejtmanem v Náchodě. Obec původně patřila /kolem roku 1465/ ke zboží machovskému, ale pravděpodobně koupí se dostala k náchodskému panství.

Již v 16.století se používal název Rokytník, dříve se však psávalo Roketník (viz. mapa z let 1836-52). V roce 1651 měl Rokytník 26 osob, 6 selských stavení a 1 zahradu. Zachovala se dokonce jména rokytenských obyvatel 17.století. Majitelé tehdejších usedlostí se jmenovali: Šimek, Kordiček, Kment, Valenta, Čepelka, Bernard, Kolář – vesměs “čeští bratři”, kteří byli v pozdějších dobách přemlouváni na víru římskokatolickou.

Pokračování…

Brožura Rokytník – historie a současnost

Díky mikroprojektu “Spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Hronov – Kudowa Zdroj – Náchod”, který získalo město Hronov z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, vyšla brožura “Rokytník – historie a současnost”. Na její tvorbě se podílela skupinka nadšenců z Rokytníka, především z řad místních hasičů. Brožurka je distribuována zdarma.

Markéta Machová

pict0310img_5734img_5038pict00520704carodejnice-2050704carodejnice-1070704carodejnice-117img_5070img_5077pict0023img_6481a-1600x1200sl270762pict0020img_5403img_5402karneval06-0450704carodejnice-130img_6746a-1600x1200