NOVINKY

Společné oslavy rokytenských spolků

Společné oslavy rokytenských spolků

Zaneste si do kalendáře: sobota 15. června fotbalové hřiště v Rokytníku. Tři místní spolky společně oslaví své kulaté narozeniny. Těšit...

2. Myslivecký ples v Sále Josefa Čapka v Hronově 2. února.

2. Myslivecký ples v Sále Josefa Čapka v Hronově 2. února.

Zve Honební společenstvo Turov

Karneval pro dospělé – 15.2.2019 v Rokytníku

Karneval pro dospělé – 15.2.2019 v Rokytníku

Vše nejlepší do roku 2019

Vše nejlepší do roku 2019

HISTORIE

Historie SDH Rokytník

První hasičské sbory byly zakládány v českých zemích od roku 1864. Koncem 19. století docházelo k masovému ustavování dobrovolných sborů. Vzniklo téměř 2 000 organizací s 85 000 členy.

Sbor dobrovolných hasičů v Rokytníku byl založen roku 1889. V obecním rokytenském rozpočtu bylo na rok 1890 počítáno s částkou   na novou stříkačku a výzbroj. Zajímavý je zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Rokytníku dne 12. ledna 1890. Obecní zastupitelé žádají majitele náchodského panství (prince Schaumburg -Lippe) o finanční příspěvek na hasící náčiní. Kníže vyslal k jednání obecního zastupitelstva lesního Kobra z Horního Kostelce. Jeho odpověď však byla zcela záporná a odůvodněná tím, že panství náchodského velkostatku nemá v této obci žádného příbytku ani jiné stavení. Přesto dne 2. února 1890 obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo stanovy dobrovolného hasičského sboru a v létě téhož roku i finance na novou stříkačku. Z obecního rozpočtu bylo vydáno 1 120 zlatých. V roce 1890 byly zřízeny 2 vodní nádrže, jedna u obecního lesa a druhá u hasičského skladiště. To bylo postaveno během  6ti týdnů za 476 zlatých a 60 krejcarů v roce 1893. Prvním velitelem spolku byl Antonín Křivda a starostou Jan Maršík.

Pokračování…

Historie vesnice Rokytník

Jméno obce se pravděpodobně odvozuje od rokytí /proutí, mlází/, které na březích potoka Nivy rostlo. Kdysi zde stávala tvrz, která ale již v 17.st. zanikla. Ještě však kolem roku 1900 prý bylo možno zřetelně vidět obrysy základů tvrziště a příkop.

Historická mapa Rokytníku, zde ještě psán Roketnik. Archivní mapový podklad byl vytvořen mezi lety 1836-1852

Konkrétní datum založení Rokytníka není přesně známo, ale stalo se tak přibližně v druhé polovině 13.století.

V 15.století se připomíná několik zemanů nebo vladyků, kteří se psali z Rokytníka, ale v Rokytníku pravděpodobně nikdy nebydleli. Byl to např. Vítek z Rokytníka, Václav Vrtimák z Rokytníka, sezením v Čermné, který byl v druhé polovině 15.století hejtmanem v Náchodě. Obec původně patřila /kolem roku 1465/ ke zboží machovskému, ale pravděpodobně koupí se dostala k náchodskému panství.

Již v 16.století se používal název Rokytník, dříve se však psávalo Roketník (viz. mapa z let 1836-52). V roce 1651 měl Rokytník 26 osob, 6 selských stavení a 1 zahradu. Zachovala se dokonce jména rokytenských obyvatel 17.století. Majitelé tehdejších usedlostí se jmenovali: Šimek, Kordiček, Kment, Valenta, Čepelka, Bernard, Kolář – vesměs “čeští bratři”, kteří byli v pozdějších dobách přemlouváni na víru římskokatolickou.

Pokračování…

Brožura Rokytník – historie a současnost

Díky mikroprojektu “Spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Hronov – Kudowa Zdroj – Náchod”, který získalo město Hronov z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, vyšla brožura “Rokytník – historie a současnost”. Na její tvorbě se podílela skupinka nadšenců z Rokytníka, především z řad místních hasičů. Brožurka je distribuována zdarma.

Markéta Machová

img_6873a-1600x1200pict0310img_5734img_5038pict00520704carodejnice-2050704carodejnice-107mladi-hasici-rokytnikhasiči-80704carodejnice-117img_5070img_5077pict0023img_6481a-1600x1200img_6888-1600x1200img_6902a-1600x1200img_6869a-1600x1200sl270762pict0020img_5403img_5402karneval06-0450704carodejnice-130img_6746a-1600x1200