NOVINKY

Naši předci / Ancestors

Naši předci / Ancestors

[English version below] Obrátilo se na mne několik lidí i ze zahraničí, hledající své rodové předky v obci Rokytník a...

Karnevaly v Rokytníku – rok 2020

Karnevaly v Rokytníku – rok 2020

Tradiční karnevaly v Rokytníku již tento pátek 21.2. ve 20.00 hod. pro dospělé a v sobotu 22.2. od 15.00 hod....

Společné oslavy rokytenských spolků 2019 – fotogalerie

130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 130 let od založení Honebního spolku Turov, 100 let od založení Tělovýchovné...

Společné oslavy rokytenských spolků

Společné oslavy rokytenských spolků

Zaneste si do kalendáře: sobota 15. června fotbalové hřiště v Rokytníku. Tři místní spolky společně oslaví své kulaté narozeniny. Těšit...

Fotogalerie

Společné oslavy rokytenských spolků 2019 – fotogalerie

130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 130 let od založení Honebního spolku Turov, 100 let od založení Tělovýchovné...

Rokytník a přírodní krásy vůkol

Rokytník a přírodní krásy vůkol

Konec zimy

Konec zimy

Zima v Rokytníku

Zima v Rokytníku

HISTORIE

Naši předci / Ancestors

[English version below]

Obrátilo se na mne několik lidí i ze zahraničí, hledající své rodové předky v obci Rokytník a okolí. Toto je jednoduchý a základní návod, jak je hledat.

Nejspolehlivější zdroj údajů jsou rodinné archivní dokumenty jako rodné, oddací a úmrtní listy a matriční záznamy. S těmi je dobré začít. 

Pokud již potřebuji hledat v matričních knihách, ty jsou dnes k dispozici zdarma v digitalizované podobě. Matriky pro Východní Čechy jsou uloženy v archivu Zámrsk, dnes již součást Státního oblastního archivu v Hradci Králové.

Pokračování…

Historie vesnice Rokytník

Jméno obce se pravděpodobně odvozuje od rokytí /proutí, mlází/, které na březích potoka Nivy rostlo. Kdysi zde stávala tvrz, která ale již v 17.st. zanikla. Ještě však kolem roku 1900 prý bylo možno zřetelně vidět obrysy základů tvrziště a příkop.

Historická mapa Rokytníku, zde ještě psán Roketnik. Archivní mapový podklad byl vytvořen mezi lety 1836-1852

Konkrétní datum založení Rokytníka není přesně známo, ale stalo se tak přibližně v druhé polovině 13.století.

V 15.století se připomíná několik zemanů nebo vladyků, kteří se psali z Rokytníka, ale v Rokytníku pravděpodobně nikdy nebydleli. Byl to např. Vítek z Rokytníka, Václav Vrtimák z Rokytníka, sezením v Čermné, který byl v druhé polovině 15.století hejtmanem v Náchodě. Obec původně patřila /kolem roku 1465/ ke zboží machovskému, ale pravděpodobně koupí se dostala k náchodskému panství.

Již v 16.století se používal název Rokytník, dříve se však psávalo Roketník (viz. mapa z let 1836-52). V roce 1651 měl Rokytník 26 osob, 6 selských stavení a 1 zahradu. Zachovala se dokonce jména rokytenských obyvatel 17.století. Majitelé tehdejších usedlostí se jmenovali: Šimek, Kordiček, Kment, Valenta, Čepelka, Bernard, Kolář – vesměs “čeští bratři”, kteří byli v pozdějších dobách přemlouváni na víru římskokatolickou.

Pokračování…

Historie SDH Rokytník

První hasičské sbory byly zakládány v českých zemích od roku 1864. Koncem 19. století docházelo k masovému ustavování dobrovolných sborů. Vzniklo téměř 2 000 organizací s 85 000 členy.

Sbor dobrovolných hasičů v Rokytníku byl založen roku 1889. V obecním rokytenském rozpočtu bylo na rok 1890 počítáno s částkou   na novou stříkačku a výzbroj. Zajímavý je zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Rokytníku dne 12. ledna 1890. Obecní zastupitelé žádají majitele náchodského panství (prince Schaumburg -Lippe) o finanční příspěvek na hasící náčiní. Kníže vyslal k jednání obecního zastupitelstva lesního Kobra z Horního Kostelce. Jeho odpověď však byla zcela záporná a odůvodněná tím, že panství náchodského velkostatku nemá v této obci žádného příbytku ani jiné stavení. Přesto dne 2. února 1890 obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo stanovy dobrovolného hasičského sboru a v létě téhož roku i finance na novou stříkačku. Z obecního rozpočtu bylo vydáno 1 120 zlatých. V roce 1890 byly zřízeny 2 vodní nádrže, jedna u obecního lesa a druhá u hasičského skladiště. To bylo postaveno během  6ti týdnů za 476 zlatých a 60 krejcarů v roce 1893. Prvním velitelem spolku byl Antonín Křivda a starostou Jan Maršík.

Pokračování…

Brožura Rokytník – historie a současnost

Díky mikroprojektu “Spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Hronov – Kudowa Zdroj – Náchod”, který získalo město Hronov z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, vyšla brožura “Rokytník – historie a současnost”. Na její tvorbě se podílela skupinka nadšenců z Rokytníka, především z řad místních hasičů. Brožurka je distribuována zdarma.

Markéta Machová

img_6873a-1600x1200pict0310img_5734img_5038pict00520704carodejnice-2050704carodejnice-107mladi-hasici-rokytnikhasiči-80704carodejnice-117img_5070img_5077pict0023img_6481a-1600x1200img_6888-1600x1200img_6902a-1600x1200img_6869a-1600x1200sl270762pict0020img_5403img_5402karneval06-0450704carodejnice-130img_6746a-1600x1200