Naši předci / Ancestors

[English version below]

Obrátilo se na mne několik lidí i ze zahraničí, hledající své rodové předky v obci Rokytník a okolí. Toto je jednoduchý a základní návod, jak je hledat.

Nejspolehlivější zdroj údajů jsou rodinné archivní dokumenty jako rodné, oddací a úmrtní listy a matriční záznamy. S těmi je dobré začít. 

Pokud již potřebuji hledat v matričních knihách, ty jsou dnes k dispozici zdarma v digitalizované podobě. Matriky pro Východní Čechy jsou uloženy v archivu Zámrsk, dnes již součást Státního oblastního archivu v Hradci Králové.

Odkaz na webové stránky archivu:

https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

Na webu archivu lze nalézt seznam všech digitalizovaných matrik s odkazem pro jejich stažení. Dostupné záznamy jsou přibližně pro rok 1770 – 1950.

https://vychodoceskearchivy.cz/wp-content/uploads/2020/08/8700_Sbirka-matrik-Vychodoceskeho-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2020-08-18.pdf

Matriční záznamy jsou k dispozici pro narození (označené N), sňatky (O) a úmrtí (Z).

Příklad

Hledám osobu narozenou v Rokytníku mezi lety 1765 a 1784.

Ve výše uvedeném PDF souboru si najdu příslušnou matriku, v tomto případě sign. 20-3, matrika N, 1765-1784, ukn 924 a stáhnu si příslušný soubor, konkrétně http://88.146.158.154:8083/020-00003.zip .

Po rozbalení staženého souboru získám ofocené záznamy matriční knihy, které už mohu zkoumat.

Příjemné hledání přeji.

ENGLISH VERSION

If you want to search for your ancestors in Rokytník or surroudning villages, you can do so via records in Births and Deaths Registrars.

All the history records of our ancestors are now centralised and digitalised for year 1770 to 1950.

For Rokytnik and surrounding area all the records are held at central archiv in Zamrsk, Hradec Kralove:

https://stare.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

How you can find history books with people register?

First check the file

https://vychodoceskearchivy.cz/wp-content/uploads/2020/08/8700_Sbirka-matrik-Vychodoceskeho-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2020-08-18.pdf

Search for Rokytnik. You will find three types of records, N=birth, O=marriage, Z=death dates.

Download the specific ZIP file, unpack it and search.

Happy searching

Radek Štencl

Přidej komentář