Výroční členská schůze

SDH Rokytník pořádá a tímto zve všechny členy na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 18. 1. 2014 v 18.00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Rokytníku.

Po tradičním programu je pro všechny připraveno občerstvení a poté následuje volná zábava. Věříme, že se zúčastníme v hojném počtu.

Výbor SDH Rokytník.

Radek Štencl

Přidej komentář