Vizuální styl

Komentáře vypnuty
ROKYTNÍK.CZ

Vizuálním stylem se rozumí použité logo, barevnost a fonty na těchto webových stránkách. Používáním stejných grafických prvků na všech propagačních materiálech, jako jsou pozvánky na dětské dny a společenské akce, se vytváří značka.

Logo

Autorem loga na webu rokytnik.cz je moje maličkost. Logo je dočasné do doby, než se najde síla mezi obyvateli Rokytníku uspořádat soutěž o logo nové. Tyto stránky mohou takovou soutěž podpořit.

Současné logo vychází z vizuálního stylu razítka, které bylo možné dohledat v rokytnické kronice.

Logo reflektuje neoddělitelnost Rokytníku s horou Turov. Na druhou stranu Rokytník není pouze Turov. Rokytník je hlavně o lidech, obývajících domy, které se rozprostírají v údolích podél potoků. Vizuálně tedy logo navazuje na staré razítko, ale pro vyplnění středu loga byl použit graficky upravený pohled přes Rokytník směrem k Turovu.

V logu nadále nefiguruje název „Obec“, protože Rokytník obcí v právním slova smyslu není. Neobsahuje ani slova „Okres Náchod“, neboť označení okresu se může v budoucnu změnit a není dobré mít v trvanlivém logu něco, co podléhá změnám v času.

 

Barevnost

Použité barvy a jejich kombinace slouží k navození pocitu tradice a historie, bez toho aby výsledný dojem působil zastarale nebo staře. Použitá je teplá zlatá, odstíny zelené s krémově bílou. Tato kombinace barev odkazuje k tradici lesnictví, zemědělství a dává vizuálnímu stylu půvab a styl.

Použité barvy a jejich kódy

Fonty

Výběr fontů se soustředil na nadpisy a samotný text příspěvků. Pro nadpisy je používán font s názvem Comfortaa, který velmi dobře zdůrazňuje titulky a hlavní navigaci a přitom z něj vyjadřuje hravost. Font je vydáván pod Open Font licencí, která umožňuje jeho bezplatné používání pro osobní a komerční účely.

Pro text příspěvků byl zvolen font PT Sans Caption, který se s fontem Comfortaa velmi dobře doplňuje a zvyšuje čitelnost příspěvků. Font je vydán pod Libre licencí a je možné jej volně šířit.

 

Radek Štencl

Komentáře jsou u tohoto příspěvku vypnuty